© 2002 T. Seliškar & Inštitut za fitomedicino BF

 

Šifrant imen organizmov
z Bayer kodami, oznakami rabe, slikovnim gradivom in potnimi listi
z več kot 200.000 latinskimi imeni in 120.000 domačimi imeni taksonov  

Viri latinskih in domačih imen
EPPO Plant Protection Thesaurus
Register flore Slovenije
Mala flora Slovenije

Avtorji fotografij
Branko Vreš, Andrej Seliškar, Franci Celar, Stanislav Gomboc, Robert Brus, Lea Milevoj, Gregor Urek, H. Weilguny, Blaž Šegula