© 2002 T. Seliškar & Inštitut za fitomedicino BF

Takson 1 do 1 od 1


Plantae
Domača imena: slv: Rastline
Bayer koda: 1PLAK
uporaba:
potni list:
  skupina:
čas cvetenja:
sistematika:

  Podenote:

Algae , Bryophyta , Charophyta , Chlorophyta , Leucanthemella serotina (LINNAEUS) TZVELEV , Leucanthemella sp. , Lichenes , Minthea , Panicoideae , Paxistima , Prasinophyta , Pteridophyta , Rhodophyta , Spermatophyta , Sternochetus , Ulvophyta ,

| |