CUPRABLAU-Z ULTRA
Proizvajalec

Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje

Zastopnik
Formulacija

močljivi prašek (WP)

Aktivna Snov

baker (v obliki kompleksa bakrovega hidroksida in kalcijevega klorida: 3Cu(OH) 2 x CaCl 2 ) 35 % + cink (v obliki cinkovega sulfida: ZnS) 2 %

Strupenost

Pripravek se razvršča med nevarne pripravke, kot:

Xn Zdravju škodljivo; R 20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Stadardni obvestilni stavki so: 2-13-45-61.

Pripravek je zelo strupen za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Uporaba

Kot preventivni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni:

  1. v vinogradih za zatiranje peronospore vinske trte ( Plasmopara viticola ) v koncentraciji 0,25 % (25 g na 10 l vode) v času po cvetenju. Hkrati zatira rdeči listni ožig vinske trte ( Pseudopeziza tracheiphila ) in črno grozdno gnilobo ( Guignardia bidwellii );

  2. v poljščinah in vrtninah za zatiranje krompirjeve (paradižnikove) plesni ( Phytophthora infestans ) na krompirju in paradižniku v odmerku 2-2,5 kg/ha in ob uporabi 400-1000 l vode na ha (20-25 g na 4-10 l vode na 100 m 2 ) ter za zatiranje čebulne plesni ( Peronospora destruktor ) v odmerku 2-2,5 kg/ha (20-25 g na 4-10 l vode na 100 m 2 ), pripravek pa hkrati deluje proti okrogli listni pegavosti paradižnika ( Septoria lycopersici );

  3. v nasadih hmelja za zatiranje hmeljne peronospore ( Pseudoperonospora humuli ) v koncentraciji 0,2 do 0,25 % (20-25 g na 10 l vode) za prva škropljenja, za zadnja škropljenja pa se lahko uporablja nižja od priporočene;

  4. v sadovnjakih za zatiranje jablanovega in hruškovega škrlupa ( Venturia spp. ), listne luknjičavosti koščičarjev ( Stigmina Carpophila ) in breskove kodravosti ( Taphrina deformans ) v koncentraciji 0,70 %, (70 g na 10 l vode). Škropimo v času mirovanja rastlin (od fenofaze A do fenofaze B). Drugo predspomladansko škropljenje proti škrlupu in breskovi kodravosti pa se opravi najpozneje v fenofazi C3 (v času odpiranja brstov do pojava rdečih brstov) v 0,25 % koncentraciji (25 g na 10 l vode).

Karenca

Karenca je 14 dni za hmelj, krompir in paradižnik (na prostem in v rastlinjaku) ter 28 dni za vinsko trto. Za sadno drevje je zagotovljena s časom uporabe.

Mejna vrednost bakra v oziroma na rastlinah oziroma živilih rastlinskega izvora je za krompir in paradižnik 5,0 mg/kg , za grozdje 40 mg/kg ter za hmelj 100 mg/kg.

Opozorila

Pri uporabi pripravka moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da škropimo najmanj 20 m od njih.

Sredstvo uporabljeno v priporočenih količinah ter v optimalnem času na navedenih kulturah ni fitotoksično.

Številka in datum dovoljenja

32702278/00 z dne 3.7.2001, do 5.6.2011