BIOKILL
Proizvajalec

ILIRIJA, d.d., Tržaška 40, Ljubljana

Zastopnik
Formulacija

emulzija (EO)

Aktivna Snov

permetrin 0,25 %

Strupenost

Se ne razvršča kot nevaren pripravek. Dodatne oznake so: R 51 Strupeno za vodne organizme, R 57 Strupeno za čebele. S stavki so: 2-13-23-24/25-61.

Uporaba

Na sobnih rastlinah, vrtninah, jagodičevju, sadnem drevju in vinski trti za zatiranje listnih uši ( Aphididae ) , resarjev ( Thrips spp. ) , pršic ( Acarina ) , rdeče sadne pršice ( Panonychus ulmi ) , pisane stenice ( Eurydema ventrale ) , gosenic metuljev ( Lepidoptera ).

Karenca

7 dni za kumare in paradižnik, 21 dni za druge vrtnine, sadno drevje in vinsko trto.

Opozorila

/

Številka in datum dovoljenja

32702195/00 z dne 09.10.2000, do 09.10.2002