FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
NAVODILA ZA DELO S ŠKROPILNICAMI IN PRŠILNIKI
doc.dr. Rajko BERNIK
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
Katedra za kmetijsko mehanizacijo
ŠKROPILNICE
1.1 Ravnanje z napravami in sredstvi za kemično varstvo rastlin
1.1.1Splošno o škropilnicah
1.1.2Premišljena izbira primernih ploskovnih prečnih šob
1.1.3Polnjenje z vodo
1.1.4Nastavitev porabe vode
1.1.5Kontrola hitrosti vožnje
1.1.6Prevoz sredstev za varstvo rastlin
1.1.7Izračun potrebnih količin
1.1.8Priprava škropilne raztopi ne
1.1.9Zaščita uporabnika
1.1.10Natančno škropljenje škropilne raztopine
1.1.11Škropil no okno
1.1.12Preprečevanje nastajanja ostankov škropiv
1.2Čiščenje, vzdrževanje in kontrola škropilnice
PRŠILNIKI
2.1Priprava pršilnika
2.1.1Pršilni parametri
2.1.2Kontrola hitrosti vožnje
2.1.3Velikost šob in delovni tlak
2.1.4Nastavitev pršilnika na kraju njegove uporabe
2.2Izvedba pršilnikov
2.2.1Polnjenje rezervoarja in dodajanje kemičnih sredstev
2.2.2Zaščita uporabnika
2.2.3Natančno pršenje
2.2.4Preprečevanje priprave prevelikih količin škropil ne brozge
2.3Vzdrževanje pršilnikov in njihova kontrola
2.4Oprema pršilnikov
2.4.1Osnovna oprema
2.4.2Razširjena oprema
2.4.3Razprševalni sistemi
2.4.4Konstrukcije puhal
2.4.5Dvostopenjska tehnika škropljenja
2.4.6Reciklažna tehnika
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin