FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI - GIS

GIS je informacijski sistem za zajemanje, hranjenje, vzdrževanje, posredovanje, analize in predstavitve prostorskih podatkov.

VKLJUČITEV GIS TEHNOLOGIJE V MEDMREŽJE

Razvoj GIS tehnologije in uporaba njene funkcionalnosti na spletu in medmrežju se pogosto označuje kot "spletni GIS" (WebGIS). Spletni GIS je tehnološki pristop, ki omogoča porazdelitev prostorskih podatkov po omrežju ter s tem njihovo večjo dostopnost, popularnost in posredno tudi množično uporabo. Uporabniki spleta lahko uporabljajo razne GIS funkcije direktno v brkljalnikih, brez da bi zato potrebovali draga GIS orodja. Spletni GIS omogoča obdelave podatkov mnogo širšemu krogu uporabnikov v raznih strokah, kar nadalje širi uporabnost GIS tehnologije, ter hkrati omogoča množično uporabo prostorskih podatkov in posredno izvedenih informacij.

VIR: Šumrada, Radoš: Strukture podatkov in prostorske analize; Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005.

UPORABA TEHNOLOGIJE GIS NA FITOSANITARNEM PODROČJU

Uporaba tehnologije GIS in podob daljinskega zaznavanja postaja vedno bolj razširjena tudi na področju zdravstvenega varstva rastlin. Uporablja se za namene spremljanja širjenja bolezni in napada škodljivcev, za namene eradikacije ter prognoze pojava škodljivih organizmov. Tako je tudi c Sloveniji v letu 2005 na Kmetijskem inštitutu Slovenije v okviru projekta TWL - EU PHARE Twinning Project potekala delavnica Uporaba gis orodij na fitosanitarnem področju:

Uporaba GIS-a pri razmejevanju škodljivih organizmov
na primeru hruševega ožiga
Primož Pajk, Vlasta Knapič, Matej Knapič, Tomaž Seliškar, Stanislav Gomboc

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin