FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
Javna služba zdravstvenega varstva rastlin
Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je organizirana regionalno in deluje pod koordinacijo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izvajajo jo strokovnjaki z znanstvenega področja varstva rastlin, ki so zaposleni na pooblaščenih institucijah. Opazovalno-napovedovalna služba za varstvo rastlin deluje kot javna služba na petih zavodih s koncesijo, ki pokrivajo pet klimatsko in kmetijsko različnih pridelovalnih območij Slovenije.

 
 
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin