FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
SLOVENSKI INFORMACIJSKI SISTEM ZA VARSTVO RASTLIN
 
NOVICE

UVHVVR, 12.6.2018: Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

UVHVVR, 6.6.2018: Huda viroidna zakrnelost hmelja.

UVHVVR, 18.5.2018: Ozaveščanje o nevarni bakterijski bolezni oljk, okrasnih in drugih lesnatih rastlin (Xylella fastidiosa)

UVHVVR, 22.3.2018: Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

Izjava o sprejemljivosti
Podatki na spletnih straneh FITO-INFO so informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi časovne neusklajenosti ažuriranih vsebin, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov, ne prevzemamo odgovornosti.
Spletne strani FITO-INFO so intelektualna lastnina Inštituta za fitomedicino in Fitosanitarne uprave RS. Reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje spletnih strani brez pisnega soglasja ni dovoljeno.
Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij v okviru informacijskega sistema Inštituta za Fitomedicino in Fitosanitarne uprave RS mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kazniv.

 

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin