FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
SLOVENSKI INFORMACIJSKI SISTEM ZA VARSTVO RASTLIN
RAZVIJALCI SISTEMA
KOORDINATOR SISTEMA
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material
Po javnem pooblastilu: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
,
Cesta Žalskega Tabora 2, 3310 Žalec,
Nacionalna koordinatorka:
Jolanda Persolja, tel: 03 71 216 46 jolanda.persolja@ihps.si
UREJANJE STRANI


Jolanda Persolja
, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, tel: 03 71 21 646, jolanda.persolja@ihps.si
Tomaž Seliškar, Velesa d.o.o

INSTITUCIJE, KI PRISPEVAJO PODATKE


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel: 059 15 29 30
Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za Kemikalije,
Breg 14, 1000 Ljubljana, tel: 01 478 60 51
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za fitomedicino,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, tel: 01 42 31 161
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin,
Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, tel: 01 280 52 62
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Vegova 4, p.p. 18/1, 1001 Ljubljana, tel: 01 25 14 326

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin