FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA V OKOLJU
Pripravila Jolanda Persolja in Marko Zupan (zadnja sprememba 14.12.2009)

Neustrezna raba fitofarmacevtskih sredstev in njihovo neustrezno odlaganje v okolje povzroča veliko možnih virov FFS v okolju. Viri onesnaževanja okolja z FFS so lahko točkovni (izlitja, čiščenje opreme,…) ali razpršeni (nanos na kmetijske rastline, nekmetijske površine). FFS imajo po tem, ko so sproščena v okolje različno usodo:

  • se razgradijo
  • se porazdelijo znotraj mesta nanosa FFS
  • se gibljejo iz mesta nanosa FFS

FFS ki so nanesena s pršenjem in škropljenjem se lahko prenašajo po zraku in s tem na neciljnih površinah kot npr. tleh in vodi (drift). FFS, ki se nanašajo neposredno na površino tal ali se v tla vdelajo, se lahko z površinskim odtokom sperejo iz tal na katera so bila nanesena, v tla, ki so v bližini površinskih voda, ali pa se izperejo skozi talne profile v podzemno vodo. Nanos FFS neposredno na vodne površine za kontrolo plevelov (riževa polja,…) ali posredno npr. zaradi izpiranja iz barv vodnih prometnih sredstev, površinskega odtoka ali drugih poti, lahko vodi ne le v nalaganje FFS v vodi ampak lahko prispeva tudi k njihovem pojavu v zraku skozi izhlapevanje iz vodne površine.

FFS v atmosferi
FFS v površinskih vodah
FFS v tleh - podzemni vodi
Modeliranje usode FFS

 
Prevrnjena cisterna in izlitje FFS med tretiranjem; Foto: Marco Nicelli
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin