FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
VARSTVO OKOLJA
VSEBINA
USODA FFS V OKOLJU
MODELIRANJE USODE FFS V TLEH
ODPADNA EMBALAŽA
BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN
POVEZAVE
 
Varovanje okolja predstavlja danes izziv naraščajočega svetovnega prebivalstva. Intenzivna kmetijska proizvodnja, je poleg povečanja hrane prinesla dudi negativne učinke. Pretirana in neustrezna uporaba sredstev za varstvo rastlin predstavlja tveganje za okolje in zdravje živali ter ljudi predvsem v občutljivih območjih, kjer se podtalnica nahaja blizu površine zemlje na območjih blizu površinskih vod (oceani, reke, struge). na občutljivih območjih šol, igrišč, bolnic,…na območjih naseljenih z živino, blizu habitatov ogroženih vrst na območjih blizu čebelnjakov.

Namen tega modula je nuditi informacije o varovanju okolja na področju zdravstvenega varstva rastlin ter alternativnih načinih varstva rastlin.

 

 

 

 

 

 

 

 

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin