FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
STROKOVNI ČLANKI IN PRISPEVKI
Pivk A., Kostanjev listni zavrtač - Nerešena uganka urbanih območij
 

zjava o sprejemljivosti
Podatki na spletnih straneh FITO-INFO so informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi časovne neusklajenosti ažuriranih vsebin, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov, ne prevzemamo odgovornosti.
Spletne strani FITO-INFO so intelektualna lastnina Inštituta za fitomedicino in Fitosanitarne uprave RS. Reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje spletnih strani brez pisnega soglasja ni dovoljeno.
Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij v okviru informacijskega sistema Inštituta za Fitomedicino in Fitosanitarne uprave RS mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kazniv.
 

New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin