FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
POSVETOVANJE O VARSTVU DIVJEGA KOSTANJA IN PLATANE V URBANEM PROSTORU
IZVLEČKI PRISPEVKOV, Ljubljana, 1. Februar 2000
Platanov listni zavrtač Kostanjev listni zavrtač Kostanjev listni zavrtač

PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Predsednica: prof. dr. Lea Milevoj, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

ČLANI:

  • mag. Franci Celar, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
  • doc. dr. Nikolaja Kravanja, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
  • Stanislav Gomboc, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
  • Nevenka Valič, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Jamnikarjeva 101
  • Aleksander Bobnar, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

Kazalo Izvlečkov:

Kravanja, N., Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo:
Pomen divjega kostanja v urbanem prostoru
Gomboc, S., Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo:
Morfologija, biologija in širjenje kostanjevega in platanovega listnega zavrtača in njima sorodni organizmi
Devetak, D., Pedagoška fakulteta Maribor:
Raziskave biologije kostanjevega zavrtača v Sloveniji
Celar, F., Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo:
Listna sušica divjega kostanja (Guignardia aesculi)
Oven, P., Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo:
Arboristične raziskave divjega kostanja
Šiftar, A., Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo:

Pomen platane v urbanem prostoru
Jurc, M., Zavod za gozdove:
Biologija, ekologija ter zatiranje platanine čipkarke (Corythuca ciliata Say)
Jurc, D., Zavod za gozdove:

Apiognomonija veneta na platani
Žolnir, M., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec:
Problematika aplikacije fitofarmacevtskih sredstev v urbanem prostoru
Matis, G., Kmetijski zavod Maribor:
Delovanje insekticidov (inhibitorjev/regulatorjev) na listne zavrtače
Milevoj, L., Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo:
Mehanično in biotično zatiranje bolezni in škodljivcev divjega kostanja in platane

 
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin