FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN
BIOTIČNO ZATIRANJE RASTLINSKIH PATOGENOV
Besedilo: doc.dr. Franci Celar, BF-Agronomija

Pri biotičnem zatiranju rastlinskih bolezni gre za vsako zmanjšanje možnosti za okužbo ali za zmanjšanje stopnje okužbe, če pri tem izrabimo možnosti, ki jih daje okolje, povzročitelj bolezni, njegov gostitelj in antagonisti tega povzročitelja. Dva pristopa pri zatiranju rastlinskih bolezni, ki jih povzročajo glivični povzročitelji in bakterije sta:

The »Black Box« Approach: zatiranje bolezni s pomočjo organizmov, ki so že zastopani (npr. v tleh).
The »Silver Bullet« Approach: vnos specifičnih organizmov z namenom zatiranja bolezenskih pojavov.

The Black Box Approach

V nekaterih tipih tal (disease suppressive soils) se določen bolezenski povzročitelj kljub ugodnim razmeram ne ohranja;

  • bolezenski povzročitelj je v tleh zastopan vendar ne povzroča bolezni;
  • bolezen se razvije vendar se njen obseg zmanjšuje s ponavljajočo monokulturo iste rastlinske vrste
  • ta fenomen v tleh je biološki in ga s fumigacijo ali toplotno sterilizacijo tal izničimo, bolezen pa se v večjem obsegu pojavi po ponovnem vnosu patogena.

Primeri: Gliva Gaeumannomyces graminis var. tritici (črna žitna noga):

  • Sprva močnejši pojav bolezni na vsakem vnovičnem posevku pšenice.
  • Če se monokultura nadaljuje, se bolezen ustali v manjšem obsegu.
  • Zaviralni vpliv na patogena v tleh pripisujemo naraščanju nepatogenih mikroorganizmov, ki so prilagojeni na rast na koreninah pšenice. Bakterije izrabljajo koreninske izločke in s tem prikrajšajo glivo za hrano.
  • Številne bakterije, ki živijo na koreninah, izločajo antibiotične substance, ki prav tako zavirajo rast patogena.
  • Ustvarijo se združbe mikroorganizmov, ki rastline varujejo pred patogeni; na ta način lahko pojasnimo, zakaj zaviralni učinek narašča s ponavljajočo monokulturo.
  • Zaviralni učinek tal se s kolobarjenjem izgubi.

Uporaba zelenega podora za varstvo pred talnimi patogeni
Mehanizem še ni popolnoma znan; najbrž gre za vzpodbujanje razvoja neparazitske talne flore ali neposreden vpliv razkrojkov organske gmote. Podor iz sudanske trave ali koruze zmanjša padavico sadik krompirja (Verticillium sp.). Zeleni podor naj bi imel neposredni škodljivi vpliv na talne patogene. Pri razkroju tkiv križnic se sproščajo sestavine, ki vsebujejo žveplo in delujejo kot talni fumiganti, ki zavirajo razvoj bolezni.

Mešani posevki
Mešani posevki dveh ali več rastlinskih vrst (intercropping) prav tako lahko zmanjšujejo pojav bolezni: mešani posevek ovsa in graha zavira razvoj koren inske gnilobe pri grahu (Aphanomyces sp.). Zaviralni vpliv je lahko posledica izločkov korenin ovsa, zaradi katerih spore glive niso več gibljive in ne dosežejo oz. ne okužijo korenin graha. Druga alternativa je, da izločki korenin ovsa vplivajo na katero drugo komponento talne mikro flore, ki posledično vpliva na patogeni organizem.

Kompost in izvlečki iz komposta
Znanih je tudi nekaj uspešnih primerov biotičnega zatiranja z uporabo komposta in izvlečkov iz komposta, ki zaviralno delujejo na širok spekter bolezenskih povzročiteljev v tleh in na listih.

Na vrh

The Silver Bullet Approach

Trije glavni mehanizmi delovanja, s katerimi nek mikroorganizem zavre rast drugega mikroorganizma so:

Antibioza (zaviranje rasti nekega organizma kot posledica izločanja antibiotičnih substanc):
Izločanje antibiotikov je pri talnih bakterijah in glivah zelo razširjeno. Tvorba antibiotičnih substanc je pomembna za preživetje mikroorganizmov, ker s tem zmanjšajo tekmovanje mikrobov za hrano, ki je v tleh primanjkuje. Antibiozo pri rastlinskih patogenih glivah ali bakterij ah lahko opazujemo v petrijevkah, kjer gojimo čiste kulture. Pri tem moramo antibiotično substanco najprej ekstrahirati in kemično določiti, dokazati, da mikroorganizem živi v mikrohabitatu patogena ter, da se antibiotik izloča na pravem mestu, ob pravem času in v zadostnih količinah, da zavira patogena. Prav tako je potrebno dokazati, da je patogen občutljiv na antibiotik. Antibiotiki, ki jih izločata vrsti Pseudomonas in Baci/lus so učinkoviti pri zatiranju nekaterih rastlinskih bolezni, npr. antibiotik zwittermicin A, ki ga izloča vrsta Baci/lus cereus UW85, je pomemben pri zaviranju koreninske gnilobe lucerne (Phytophthora sp.).

Destruktivni mikoparazitizem (patogeno glivo parazitira druga gliva):
Gre za neposredni stik med glivama, posledica pa je odmrtje patogene glive in absorbcija hranil s strani parazita. Mnogi mikoparaziti izločajo tudi antibiotike, s katerimi najprej oslabijo rast glive, ki jo parazitirajo. Gliva Trichoderma harzianum je mikoparazit nekaterih patogenih gliv, ki povzročajo padavico sadik, npr. glive iz rodov Pythium. Rhizoctonia. Fusarium.

Tekmovanje za hrano:
Mikroorganizmi med seboj tekmujejo za ogljik, dušik, kisik, železo in druga mikrohranila. Primer: bakterija Pseudomonas j1uorescens, ki jo aplicirajo na gobe, gojene za prodajo, zavira bakterijsko bolezen, ki jo povzroča sorodna, a patogena vrsta P. tolaasii, ker je boljši kompetitor za hranila. V mnogih talnih habitatih je močna kompeticija za železo v topni obliki (Fe3+). Nekatere glive in bakterije s pomočjo snovi ki jih izločajo (siderophore) kelatno vežejo železove ione na tak način, da ni več dostopno drugim rnikroorganizmom oz. patogenom.

Posredno delovanje prek rastline – inducirana odpornost

Vzpodbujanje rasti rastlin

Na vrh

New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin