FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN
DOMORODNE KORISTNE VRSTE
Besedilo: Lea Milevoj, BF-Agronomija
PLENILCI (predatorji)
so prostoživeči organizmi, katerih odrasli in ličinke se hranijo z rastlinskimi škodljivci. Ponavadi so večji od plena in za svoj razvoj potrebujejo več osebkov. Svojo žrtev hitro premagajo. Mnogi so generalisti, ki se hranijo z različnimi vrstami žuželk in pršic. Plen pogosto pojedo v celoti in največkrat zelo hitro. Nekateri žvečijo plen z mandibuli, drugi prebodejo žrtev in izsesavajo telesne sokove. Plenilci so pomembni naravni regulatorji rastlinskih škodljivcev na prostem in v rastlinjakih. Vzpodbujanje njihove naselitve v agrarne ekosisteme in varovanje z okolju prijaznimi varstvenimi ukrepi, je pomemben način biotičnega varstva in temelji na poznavanju takšnih vrst.

Plenilci imajo široke prehranske zahteve, zato je narnnoževanje nekaterih za ciljno spuščanje /vnašanje zahtevno. Pri kanibalistih je otežkočeno masovno namnoževanje, ki mora potekati individualno. Nekatere vrste se namnožujejo na umetni hrani (dieti) ali s cvetnim prahom. Masovno namnoževanje naravnih sovražnikov je doživelo zelo nagel razvoj v zadnjih treh dekadah, spektrum dostopnih vrst se je zelo razširil in metode masovnega namnoževanja so se zelo razvile.

Glavne družine plenilskih žuželk:

Glavne družine plenilskih pršic:

PARAZITOIDI
 
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin