FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN
PLENILSKE ŽUŽELKE
Besedilo: Lea Milevoj, BF-Agronomija
Plenilske hržice - Diptera, Cecidomyiidae
V redu Diptera je zelo zanimiva družina hržic (Cecidomyiidae), ki vključuje fitofage, nas pa na tem mestu zanimajo tudi plenilske vrste. Pri nas je avtohtona vrsta Aphidoletes aphidimyza v rastlinjakih in na prostem. Tudi ta vrsta se vnaša komercialno v rastlinjake drugje po svetu.
Plenilska hržica (Aphidoletes aphidimyza Rondani) Diptera, Cecidomyiidae

Ciljni organizmi:
Aphis gossypii, Aulacorthum
sp., Macrosiphum sp., Myzus persicae, Aphis fabae in dr.

Ciljne rastline:
paprika, jajčevec, fižol, kumare, paradižnik, vrtnice

Opis
Odrasle živalice merijo okrog 2 mm, imajo dolge noge. Samčki imajo ozek, rjavkast zadek samičke pa nekoliko obilnejši in rdečkasto obarvan. Jajčeca so podolgovato ovalna, 0,3 mm dolga in svetleče oranžna. Ličinke so brez nog in se razlikujejo po videzu znotraj različnih levitvenih stadijev. V fazi L1 merijo 0,3 do 0,5 mm, ko so brezbarvne do svetlo oranžne. Odrasle (L4) dosežejo 2,4 do 6 mm v dolžino in so oranžne do rdeče oranžne. Telo imajo spredaj in zadaj rahlo zašiljeno. Buba je mumijasta in je v zemlji.

Razvoj
V začetku maja izletijo iz bub imagi. Samice po oploditvi odložijo jajčeca v kolonije listnih uši in sicer tem več čim večja je kolonija uši. Ena samička živi 1 do 2 tedna, v tem času pa odloži od 80 do 200 jajčec. Jajčeca odlagajo ponoči, ko so najbolj aktivne. Po 3 do 7 dneh se izležejo ličinke, kar je zelo odvisno od temperature in vlage. Ličinke plenijo listne uši. Svojo žrtev najprej omrtvijo s toksinom, ki ga izločijo v noge svoje žrtve in jo na ta način paralizirajo. Notranjost telesa nato izsesavajo kar traja od nekaj minut pa do nekaj ur. Ena ličinka izsesa od 20 do 80 listnih uši. Ličinke mnoge uši samo načnejo, jih le na pol pojedo in se lotijo novih. Število levitev je tudi odvisno od vlage. Ličinke prvega stadija merijo 0,3 do 0,5 mm in so brezbarvne do svetlooranžne. Ličinke L4 so svetlo oranžne do rdečerjave in dosežejo 2,4 do 6 mm. Po zadnji levitvi se ličinke spustijo na zemljo, se vanj zarijejo, oblikujejo kokon in se v njem zabubijo. Stadij bube traja 6 do 25 dni, kar je odvisno od temperature in vlažnosti v okolju. V našem podnebju gredo ličinke v zemljo konec septembra, kjer prezimijo v diapavzi in se zabubijo šele spomladi. V začetku maja izletijo imagi.

Pomen
Ličinke so uspešne plenilke listnih uši (Aphididae) na okrasnicah in vrtninah ter kmetijskih rastlinah na sploh. Za zatiranje listnih uši se ciljno vnašajo v rastlinjake lončki z bubami, ki se razvijajo npr. v zemlji ali vermiculitu. Iz bub izletijo imagi, ki odložijo jajčeca med listne uši ali v bližino ušjih kolonij.

Vnos na ciljno mesto
Plenilsko hržico vnesemo v rastlinjak dovolj zgodaj in vnos po 7 do 10 dneh ponovimo.

Priporočljivo je v rastlinjaku vključiti še prosto gojenje/vzdrževanje plenilske hržice na rastlinah ječmena, ki ga dovolj zgodaj posejemo v lonce.

Na ječmenu poskrbimo, da se samodejno razmnožujejo listne uši npr. Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, Sitobion evenae, na katerih se razmnožuje tudi plenilska hržica, ki preletava samodejno na vrtnine, ki jih gojimo v rastlinjaku.

Oblika pripravka
Pripravek vsebuje bube plenilske hržice v vermikulitu, v plastični posodici.

Način nanosa
Pri preventivnem nanosu zadostuje 0,5 enote po m², pri kurativnem pa 4 enote. Pripravek enakomerno nanesemo na rastline. Poskrbimo, da je rahlo navlažen, vendar ne moker.

Druga FFS, ki se lahko uporabijo
Olja in kalijevo milo

New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin