Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: VINOGRADNIŠTVO

VARSTVO VINSKE TRTE

FENOLOŠKI RAZVOJ VINSKE TRTE

Visoke temperature v zadnji dneh so ugodno vplivale na razvoja vinske trte. Na območju Celjske in Koroške regije večina sort zaključuje stadij rjave volne B (BBCH 05) in prehaja v stadij začetka odpiranja brstov C (BBCH 07). Na najbolj sončnih legah sorta Chardonnay že prehajajo iz fenološke faze C (BBCH 07) v D (BBCH 08). Beli, Sivi pinot, Sauvignon in Renski rizling so na teh lokacijah v fenološki fazi C (BBCH 07), sorta Laški rizling pa je v fenofazi B (BBCH 05).

TRSNA KODRAVOST ALI AKARINOZA IN ERINOZA

V letu 2006 se je v vinogradih v večjem obsegu pojavila trsna listna pršica šiškarica ( Colomerus vitis ), ki povzroča erinozo. Prav tako smo zasledili pojav njene sorodne vrste ( Calepitrimerus vitis ), ki povzroča trsno kodravost ali akarinozo. Obe vrsti sta v vinogradih povzročili precej škode, predvsem na tistih sortah, ki so poznejše v razvoju (Laški in Renski rizling ). Zato priporočamo, da v vinogradih, kjer so bile v preteklem letu težave z akarinozo in erinozo zdaj , opravite predspomladansko škropljenje. V integrirani pridelavi uporabite ogrščično olje Ogriol ali Prima (oba v 3 % konc.), ki mu lahko za boljše delovanje dodate Thiodan E – 35 (v 0,15 % konc.). Thiodanu E – 35 je sicer že potekla registracija, vendar ga lahko uporabite do odprodaje zalog 2. 6. 2007. Uporabite lahko tudi Žvepleno apneno brozgo (v 20 – 25 % konc.). Z Žvepleno apneno brozgo lahko škropite samo do fenološke faze C - D (BBCH 08 - 09).

V tem času je regrat v fazi cvetenja in čebele so pridno na delu. Zato pred škropljenjem z insekticidnimi pripravki odstranite podrast (pokosite).

Opozorilo: Pripravek Oleodiazinon, ki ste ga uporabljali za predspomladansko škropljenje in ostali pripravki na osnovi aktivne snovi diazinon (Basudin 600 EW, Diazol 50 EW, Diazinon 20) že dve leti nimajo več dovoljenja za zatiranje škodljivcev na vinski trti.

Za zatiranje trsne kodravosti ali akarinoze in erinoze se lahko odločite tudi kasneje, v fenofazi D - E (BBCH 09 - 11), ko so mladice dolge 2 do 5 cm. Škropljenje opravite s pripravki kot so: Thiodan E - 35 (v 0,15 % konc.), Demitan (v 0,06 % konc.) ali Ortus (v 0,1 % konc.). Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi močljivega žvepla Thiovit Jet 80 (v 2 % konc.).

Pri dovolj visokih temperaturah lahko imajo dober stranski učinek na pršice šiškarice kot tudi na črno pegavost vinske trte še ostali pripravki na osnovi močljivega žvepla, ki jih uporabljamo za zatiranje pepelaste plesni kot so: Cosan , Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Microthiol WP, Močljivo žveplo ali Pepelin (vse v 0,3 % konc.).

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE ( Cryptosporella viticola Shear ./ Phomopsis viticola Sace. )

Glede na močnejši pojav črne pegavosti v preteklem letu in s tem ustvarjenim velikim infekcijskim potencialom v letošnjem letu, bodite pozorni na pravočasno zatiranje te bolezni. Močnejši pojav lahko pričakujemo predvsem na občutljivih sortah kot so: Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. Za okužbe so najbolj občutljive 3 do 10 cm dolge mladice. V primeru pogostih padavin v začetku rasti mladic priporočamo, da v vinogradih, kjer ste imeli v preteklem letu težave s to boleznijo opravite dve škropljenji . Prvo opravite, ko bodo mladice dolge okoli 2 cm (do maksimalno 5 cm), drugo pa ponovite čez 7 do 10 dni. Škropljenje opravite pred dežjem, z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Antracol (v 0,25 % konc), Antracol WG 70 (v 0,20 do 0,25 % konc.), Delan 700 WG (v 0,075 % konc.), Bravo 500 WG (v 0,25 % konc.), Folpan 80 WDG (v 0,125 do 0,15 % konc.) ali Polyram DF (v 0,3 % konc.). Uporabite lahko tudi pripravek Stroby WG (v 0,015 -0,02 % konc.)ali Quadris (v 0,075 – 0,,1% konc). Zanj se odločite v vinogradih, kjer je v preteklem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem. Za prvo škropljenje lahko uporabite tudi bakreni pripravek Nordox 75 WG (v 0,1 do 0,15 % konc.) ali Kocide (v 0,25% konc.).

OBČASNI ŠKODLJIVCI VINSKE TRTE

Najpogostejši občasni škodljivci vinske trte so zemljemerka, sovke in trsni brstar. Škodo povzročajo njihove gosenice spomladi, v času odganjanja vinske trte. Gosenice se hranijo z brsti. Prag škodljivosti je 2 – 3 % izjedenih očes.

Odrasle gosenice zemljemerke so sivo rjave barve z rumenimi in črnimi podolžnimi progami in dosežejo dolžino 5 do 6 cm. Videti so kot košček rozge, zato jih težko opazimo. Tudi gosenice sovke so dolge do 6 cm in rjavo sive barve. Gosenice trsnega brstarja pa so rumeno sive barve s črnimi bradavicami na hrbtni in bočni strani iz katerih rastejo belkaste dlačice. Glavo imajo črno in dosežejo dolžino 25 mm. V tem času pregledujte brste in v primeru preseganja praga škodljivosti opravite škropljenje. V Sloveniji ni registriranega insekticida za zatiranje teh škodljivcev. Nanje zadovoljivo delujejo nekateri pripravki, ki se uporabljajo zoper grozdne sukače kot so: Mimic , Runner 240 SC ali Zolone liquide .

Pripravila: Alenka Ferlež Rus, univ. dipl. inž. agr.


Datum objave obvestila: 10.4.2007 11:35:45

Obvestilo prognostičnega centra: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pripravil: Marko Zmrzlak


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010