Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: POLJEDELSTVO

Žitni strgač

V mnogih posevkih žit opažamo številne hroščke žitnega strgača in veliko odloženih jajčec. V toplem vremenu je razvoj škodljivca hiter. Množičen pojav ličink lahko v kratkem času povzroči veliko škode na listih. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje posevkov, saj je za preprečitev škod potrebno ličinke zatirati pravočasno. Prag zatiranja je dosežen, ko najdemo povprečno 10 ličink rdečega žitnega strgača na m2. Uporabite lahko enega od insekticidov kot je: Biscaya, Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Gat decline 2,5 EC, Karate Zeon 5CS, Mavrick 240 ali Poleci.


Datum objave obvestila: 26.4.2012 13:10:54

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski inštitut Slovenije

Pripravila: Meta Zemljič in Vojko Škerlevaj


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010