Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: SADJARSTVO

Varstvo jablan in hrušk

Nestanovitno vremena s pogostimi padavinami v zadnjem obdobju je dobro namočilo tla, zato lahko sedaj ob vsakem dežju pričakujemo obilne izbruhe trosov škrlupa iz zimskih plodišč. Trosi lahko kalijo ob vsaki omočenosti listov ali plodičev, ki traja več kot štiri ure. Občutljivost mladih lističev in plodičev je sedaj zaradi hitre rasti velika, zato je pomembno, da je drevje stalno zavarovano s fungicidom. Za varstvo pred škrlupom še naprej priporočamo rabo pripravkov kot so Score 250 EC, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Clarinet, Stroby WG, Tercel, Zato 50 WG ali Zato plus. Pripravki delujejo tudi proti pepelovki. Vsem navedenim fungicidom razen Zatu plus in Tercelu dodajte tudi dotikalni fungicid kot je Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Polyram DF, Thiram 80 EG ali tudi Antracol, Antracol WG 70, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45. Pri izbiri sredstev upoštevajte priporočila o izmenični rabi sistemičnih fungicidov zaradi nevarnosti razvoja odpornosti!

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit jet, Vindex ali Močljivo žveplo.

Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

 

Ulovi metuljčkov jabolčnega in breskovega zavijača so letos v nasadih zelo številčni. Samičke začenjajo odlagati jajčeca, ko večerne temperature presežejo 14 do 15 stopinj. Nevarnost škod bo letos ob pozebi v nasadih še večja, zato je pomembno uspešno zatiranje prve generacije zavijačev. Priporočamo redno pregledovanje plodičev zaradi ugotavljanja začetka izleganja ličink in pravočasnega ukrepanja.

V nasadih redno spremljajte tudi listne uši, rdečo sadno pršico, sadnega listnega duplinarja, na hruškah pa tudi na hruševo bolšico.

Pred rabo insekticidov odstranite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernih urah!


Datum objave obvestila: 14.5.2012 13:42:12

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski inštitut Slovenije

Pripravila: Meta Zemljič in Vojko Škerlevaj


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010