Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: POLJEDELSTVO

Varstvo žit

V posevkih ječmena je v začetku cvetenja še čas za uporabo fungicidov proti različnim glivičnim boleznim. Če posevkov še niste škropili in na listih opažate okužbe z žitno pepelovko, ječmenovo mrežasto pegavostjo ali ječmenovim listnim ožigom, priporočamo, da škropljenje čimprej opravite, saj je nestalno vreme s pogostim dežjem nevarno za širjenje okužb. Uporabite lahko enega izmed pripravkov kot so: Amistar extra, Archer top 400 EC, Artea plus, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Prosaro, Opus 1 in podobni.

Sedanje vremenske razmere so nevarne tudi za širjenje glivičnih bolezni v pšenici, ki sedaj večinoma že klasijo. Obdobje klasenja je primeren čas za zavarovanje posevkov pred okužbami klasov z rjavenjem pšeničnih plev in žitno pepelovko. Za varstvo lahko uporabite katerega od pripravkov, ki so navedeni za varstvo ječmena.

 

Žitni strgač

Na žitih spremljajte tudi razvoj žitnega strgača. Zatiranja ličink opravite tam, kjer v povprečju najdete 10 ličink rdečega žitnega strgača na m2. Uporabite enega od insekticidov kot je: Biscaya, Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Gat decline 2,5 EC, Karate Zeon 5CS, Mavrick 240 ali Poleci.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 21.5.2012 14:41:14

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski inštitut Slovenije

Pripravila: Meta Zemljič in Vojko Škerlevaj


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010