Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: POLJEDELSTVO

Varstvo zgodnjega krompirja

Pridelovalce krompirja, ki so imeli v zgodnjem obdobju rasti posevke prekrite s prekrivko, opozarjamo na pregledovanje nasadov, zaradi pravočasnega odkrivanja znamenj krompirjeve plesni. V primeru odkritja bolezni je potrebno cimo bolnih rastlin odstraniti iz nasadov ali uničiti, posevek pa zavarovati s fungiciom s kratko karenco.


Datum objave obvestila: 21.5.2012 14:41:48

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski inštitut Slovenije

Pripravila: Meta Zemljič in Vojko Škerlevaj


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010