Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: POLJEDELSTVO

Varstvo pšenice

Od sredine klasenja pa do sredine cvetenja je čas za varstvo klasov pšenice pred glivičnimi okužbami. S škropljenjem v tem obdobju boste preprečili predvsem okužbe klasov s povzročitelji rjavenja pšeničnih plev in z žitno pepelovko. Uporabite lahko enega izmed pripravkov kot so Amistar extra, Archer top 400 EC, Artea plus, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Prosaro, Opus 1, Bumper 25 EC, Eminent 125 EW in podobni.

Delovanje fungicidov na glive iz rodu Fusarium je manj zanesljivo. Ker pride do okužbe klaskov s temi glivami med dežjem v času cvetenja je pomembno, da je škropljenje proti fuzariozam opravljeno med cvetenjem tik pred pričakovanim dežjem ali takoj po dežju. Večja nevarnost za pojav fuzarioz na klasih pšenice je na njivah, kjer je bila v predposevku koruza. Za varstvo pred fuzariozami uporabite fungicid Prosaro.

V posevkih žit spremljajte tudi pojave listnih uši in žitnega strgača. V primeru močnega napada uporabite enega izmed insekticidov kot je Bulldock EC 25, Biscaya, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Gat decline 2,5 EC, Karate zeon 5 CS ali Mavrik 240. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 28.5.2012 13:39:18

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski inštitut Slovenije

Pripravila: Meta Zemljič in Vojko Škerlevaj


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010