Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: SADJARSTVO

Varstvo jablan in hrušk

V mnogih nasadih se pojavljajo pege škrlupa. V takih nasadih je ob pogostih padavinah velika nevarnost za širjenje bolezni tudi s poletnimi trosi. Za uspešno zatiranje škrlupa še naprej priporočamo rabo sistemičnih fungicidov kot so Score 250 EC, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Clarinet, Stroby WG, Tercel, Zato 50 WG ali Zato plus. Sistemični fingicidi delujejo tudi proti jablanovi pepelovki. Pri izbiri sistemičnih fungicidov nujno upoštevajte priporočilo o menjavanju aktivnih snovi, zaradi preprečevanja pojavov odpornosti gliv na fungicide!

Za varstvo plodičev vsem navedenim fungicidom razen Zatu plus in Tercelu dodajte dotikalni fungicid kot je Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 EG ali Antracol in Antracol WG 70. Škropljenje z dotikalnim fungicidom je potrebno obnoviti po vsakem močnejšem dežju, ki spere fungicidno oblogo.

 

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko priporočamo tudi dodajanje žveplovega pripravka kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo, v predpisanih odmerkih. Dodajanje žvepla je pomembno tudi zaradi vplivanja na slabšo kalivost trosov škrlupa, oviranja razvoja pršic, hkrati pa je žveplo pomembno rastlinsko hranilo. Na hruškah žveplovih pripravkov ne uporabljajte, saj povzroča ožige pri mnogih sortah.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Jabolčni zavijač

 

V toplejših legah se že izlegajo ličinke jabolčnega in drugih zavijačev, v hladnejših legah pa pričakujemo izleganje proti koncu tedna. Sadjarjem priporočamo pregledovanje nasadov. Ob izleganju gosenic uporabite enega izmed pripravkov kot so Pyrinex, Mospilan, Calypso ali Steward. Sočasno boste zatrli tudi druge škodljivce zlasti listne uši.

Letos so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe številčni, zato za slabitev prve generacije škodljivca priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka Madex, v odmerku 0,1 l/ha.

Pred rabo insekticidov odstranite cvetočo podrast, škropljenje pa opravite v mirnem vremenu v večernih urah!

 

Hrušev ožig

 

V hladnejših, višje ležečih krajih po Sloveniji, kjer so jablane v prvih dneh maja še cvetele, je model za prognoziranje hruševega ožiga zabeležil več cvetnih okužb. Inkubacije so se iztekle zato sadjarje opozarjamo na pregledovanja nasadov oz. drevja. V primeru odkritja bolezenskih znamenj, ki se kažejo v obliki venenja in sušenja cvetnih šopov ali mladih poganjkov, le te izrezujte, varno odstranite iz nasadov in uničite. V primeru opažanja takih znamenj izven okuženih območij s hruševim ožigom pa je potrebno o najdbi obvestiti fitosanitarno inšpekcijo.


Datum objave obvestila: 5.6.2012 14:57:58

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski inštitut Slovenije

Pripravila: Meta Zemljič in Vojko Škerlevaj


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010