Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: VINOGRADNIŠTVO

PRVO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Vinogradnike obveščamo, da nastopa obdobje prvega zatiranja ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, ki je nevarna karantenska bolezen. Vinska trta je zaključila s cvetenjem, ličinke ameriškega škržatka se po razvoju nahajajo v stopnjah: L1 (10%), L2 (60%) in L3 (30%).

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vseh vinogradih razmejenega območja zlate trsne rumenice, ki obsega celotno vinorodno deželo Posavje in ga opravite do vključno 1. julija. Zaščitno tretiranje se mora izvesti v vseh proizvodnih in matičnih vinogradih, matičnjakih ter trsnicah. To velja tudi za vinograde v obnovi, oziroma mlade, še nerodne nasade.

V vinogradih za pridelavo grozdja priporočamo za prvo tretiranje pripravek ACTARA 25 WG v odmerku 200 g/ha. Uporabite lahko tudi RELDAN 22 EC, a ga smemo v rastni dobi uporabiti le enkrat (odmerek 1,6 l/ha), zato je njegova uporaba tehtnejša pri drugem tretiranju, ki bo sovpadalo z zatiranjem grozdnih sukačev. Možna je tudi raba pripravkov na osnovi deltametrina: DECIS 2,5 EC, DECIS ali GAT DECLINE 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha (čas omejen do debeline grahovih zrn, odsvetuje se mešanje z žveplom,…) ali pripravkov na osnovi piretrina kot so: KENYATOX VERDE ali VALENTIN EKO INSEKTICID IZ NARAVNEGA PIRETRINA v 0,07 – 0,08%.

V ekološki pridelavi lahko uporabite le pripravka FLORA VERDE ali BIOTIP FLORAL v odmerku 1,6 l/ha. Učinek pripravkov na osnovi piretrina je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5%.

V trsnicah, matičnjakih in matičnih vinogradih je dovoljena uporaba pripravka DECIS in DECIS 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Dovoljeni sta dve aplikaciji v eni rastni dobi.

Podrobnejša navodila o fitosanitarnem ukrepanju in natančen zemljevid razmejenega območja so dostopni na povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/posebno_nadzorovani_organizmi/trsne_rumenice_in_ameriski_skrzatek/

 

Pri morebitni uporabi sredstva Reldan 22 EC upoštevajte še zahteve in opozorila, da je na razmejenih območjih zlate trsne rumenice z izjemnim dovoljenjem dovoljena raba v odmerku 1,6 l/ha, vendar le v vinogradih za pridelavo grozdja, namenjenega predelavi v vino. Pri rabi sredstva je potrebno zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. V primeru rabe šob za zmanjšano zanašanja (drifta) se lahko varnostni pas do tretiranih površin zmanjša na: 40 m ob uporabi šob s 50 % zmanjšanjem zanosa FFS ali na 30 m ob uporabi šob s 75 % zmanjšanjem zanosa FFS ali na 15 m ob uporabi šob z 90 % zmanjšanjem zanosa FFS. Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po tretiranju.

 

Fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka so nevarna za čebele, zato aplikacijo opravite, ko vse sorte v vinogradu odcvetijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje brozge na cvetoče rastline v okolici. Škropljenje opravite v večernih urah, ponoči ali zgodaj zjutraj, ko so čebele v panjih. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 24.6.2014 7:53:27

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Uredil: Domen Bajec


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010