Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 
Izpis prognostičnih obvestil po datumu objave:
Datum: 27.7.2007
Zap. Št.: 317
Naslov: OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
Kategorija: HRUŠEV OŽIG
Vsebina:

Lastnike gostiteljskih rastlin hruševega ožiga opozarjamo na pozorno in redno spremljanje pojavov v nasadih in vrtovih! Na okužbe so občutljive zlasti rastline, ki so poškodovane od toče, neurja, ali so bile drugače fizično poškodovane. Upoštevajte preventivne higienske ukrepe (razkuževanje orodja, oblačil in delovnih strojev) ter se izogibajte aktivnostim v času, ko so rastline mokre! Slikovno gradivo in podrobnejši opisi bolezni so na ogled na spletni strani Fitosanitarne uprave RS: ( http://www.furs.si/ ). V primeru opaženih sumljivih znamenj naj imetniki gostiteljskih rastlin obvestijo lokalno fitosanitarno inšpekcijo, javno službo za varstvo rastlin na KGZ Novo mesto oz. dežurno številko FURS 041 354 405.

Zaradi nevarnosti prenosa bakterije odsvetujemo samoiniciativno prenašanje vzorcev oz. odstranjevanje možnih okuženih delov gostiteljskih rastlin!

Pripravil: Domen Bajec

Pripravil: Pripravila: Smiljana Tomše

Datum Kategorija Naslov obvestila
27.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
27.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
27.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
27.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA VRTNARJE PO TOČI
27.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
26.7.2007 OBVESTILA Obvestilo o predstavitvi kmetijske mehanizacije
26.7.2007 VINOGRADNIŠTVO SIVA GROZDNA PLESEN
26.7.2007 VINOGRADNIŠTVO PERONOSPORA IN OIDIJ
26.7.2007 HRUŠEV OŽIG HRUŠEV OŽIG
26.7.2007 SADJARSTVO HRUŠEV OŽIG
26.7.2007 SADJARSTVO JABLANE IN HRUŠKE
26.7.2007 SADJARSTVO NAMAKANJE NASADOV BRESKEV
26.7.2007 POLJEDELSTVO NAMAKANJE KORUZE
26.7.2007 SADJARSTVO OLJKE
25.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA ZAŠČITO VINOGRADOV PO TOČI
25.7.2007 HRUŠEV OŽIG OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
25.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE VRTNIN PO TOČI
25.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA ZAŠČITO JABLAN IN HRUŠK PO TOČI
24.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
24.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
24.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
24.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
20.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
20.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
20.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010