Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 
Izpis prognostičnih obvestil po datumu objave:
Datum: 6.7.2007
Zap. Št.: 310
Naslov: OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
Kategorija: HRUŠEV OŽIG
Vsebina:

Lastnike gostiteljskih rastlin hruševega ožiga opozarjamo na pozorno in redno spremljanje pojavov v nasadih in vrtovih. Na okužbe so občutljive zlasti rastline, ki so poškodovane od toče, neurja, ali so bile drugače fizično poškodovane. Upoštevajte preventivne higienske ukrepe (razkuževanje orodja, oblačil in delovnih strojev) ter se izogibajte aktivnostim v času, ko so rastline mokre! Slikovno gradivo in podrobnejši opisi bolezni so na ogled na spletni strani Fitosanitarne uprave RS: ( http://www.furs.si/ ). V primeru opaženih sumljivih znamenj naj imetniki gostiteljskih rastlin obvestijo lokalno fitosanitarno inšpekcijo, javno službo za varstvo rastlin na KGZ Novo mesto oz. dežurno številko FURS 041 354 405.

Zaradi nevarnosti prenosa bakterije odsvetujemo samoiniciativno prenašanje vzorcev oz. odstranjevanje možnih okuženih delov gostiteljskih rastlin!

Pripravil: Domen Bajec

Pripravil: Pripravila: Smiljana Tomše

Datum Kategorija Naslov obvestila
6.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
6.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
6.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
6.7.2007 SADJARSTVO VARSTVO SADNEGA DREVJA
6.7.2007 HMELJARSTVO VARSTVO HMELJA
3.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
3.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
3.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
3.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE BRESKEV IN NEKTARIN
3.7.2007 HRUŠEV OŽIG OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
3.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
2.7.2007 POLJEDELSTVO Varstvo krompirja
2.7.2007 HRUŠEV OŽIG Hrušev ožig
2.7.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
2.7.2007 POLJEDELSTVO Varstvo krompirja
2.7.2007 VINOGRADNIŠTVO Varstvo vinske trte
2.7.2007 SADJARSTVO Hrušev ožig
2.7.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
2.7.2007 VINOGRADNIŠTVO VARSTVO VINSKE TRTE
29.6.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PLODOVK
29.6.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE BRESKEV IN NEKTARIN
29.6.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
29.6.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
29.6.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KROMPIRJA
29.6.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010