Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 
Izpis prognostičnih obvestil po datumu objave:
Datum: 29.4.2008
Zap. Št.: 117
Naslov: OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV
Kategorija: SADJARSTVO
Vsebina:

OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV

Datum:29.4. 2008 Številka: 6

Na večini lokacij so sorte jablan že v fenološki fazi 67 po BBCH skali (venenje cvetov). V času zadnjih padavin (24. aprila pa do 29. aprila) sta bili v Mariboru in v Podravju mogoči do dve primarni okužbi z jablanovim škrlupom (lahka + srednja). Za preprečevanje okužb s škrlupom in jablanovo pepelovko priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: Score v 0,2 – 0,3 l/ha ali Indar 5 EW 0,9 l/ha ali Systhane 12 – E 0,35 l/ha ali Stroby WG 0,2 kg/ha ali Zato WG 0,15 kg/ha ali pripravka Topas 100 EC, ki ima uradno dovoljenje samo za zatiranje jablanove pepelovke. Vsem zgoraj naštetim fungicidom je priporočljivo dodati še enega od spodaj navedenih kontaktnih fungicidov kot so Delan 700 WG (0,4 – 0,7 kg/ha), Dithane DG (2,5 kg/ha), Dithane M45 (2,5 kg/ha), Kor DG (2,5 kg/ha), Polyram DF (2,0 kg/ha). V času cvetenja odsvetujemo uporabo pripravkov na osnovi captana in dodina. Samo na hruškah je mogoče uporabiti pripravek Ziram 76 WG (2,0 do 3,0 kg/ha).

V nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na jablanovo pepelovko (idared, jonagold…), lahko za zatiranje jablanove pepelovke dodamo zgoraj priporočenim pripravkom še pripravke na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus, Thiovit jet, Močljivo žveplo, Microthiol, Pepelin, Kalinusol) v odmerku 2,0 kg/ha. V primeru dovolj visokih temperatur (več kot 15 °C) lahko pričakujemo zadovoljiv učinek proti pepelovki.

Prve metuljčke jabolčnega zavijača smo našli na feromonskih vabah 28.aprila. Vsota efektivnih temperatur nad 10°C trenutno znaša; 52,5°C v Mariboru, 47,6°C Zgornja Velka 47,6°C, Selnica ob Dravi 33,6°C, Črmljenšak 39,9 °C, Pohorski dvor 34,9°C, Selo 56,3°C, Savci 38,2°C. Po podatkih Agencije za okolje RS (ARSO) znaša vrednost praga za Maribor - Letališče 36°C, za Mursko Soboto – Rakičan 39°C. Sadjarji, ki so se odločili za metodo zbeganja ali konfuzije pri zatiranju jabolčnega zavijača, morajo čim prej obesiti dispenzorje RAK 3.

Ocenjujemo, da se je v nasadih jablane trenutno izleglo od 80 do 9 0% ličink rdeče sadne pršice. Na spodnjih listih prevladujejo deutonimfe samic, odrasli samci, pojavile so se tudi prve samice. Uporaba akaricidov Envidor, Milbeknock in Vertimec (z dodatkom mineralnega olja) bo zaradi strupenosti za čebele mogoča šele po zaključenem cvetenju.

Vremenske razmere z relativno nizkimi maksimalnimi temperaturami zraka, kljub temu, da jablane cvetijo že 3 tedne, ne omogočajo pogojev za cvetne okužbe s hruševim ožigom. Glede na vremensko napoved v prihodnjih 6 dneh ne pričakujemo cvetnih okužb, zato v tem obdobju ne priporočamo uporabe registriranih fitofarmacevtskih pripravkov.

SVETOVALNA IN JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Pripravil: Pripravil: Jože Miklavc

Datum Kategorija Naslov obvestila
29.4.2008 SADJARSTVO OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV
28.4.2008 POLJEDELSTVO Varstvo žit
28.4.2008 SADJARSTVO Varstvo koščičarjev
28.4.2008 SADJARSTVO Hrušev ožig
28.4.2008 SADJARSTVO Škrlup, jablanova pepelovka
28.4.2008 POLJEDELSTVO Varstvo žit
28.4.2008 SADJARSTVO Hrušev ožig
28.4.2008 SADJARSTVO Škrlup, jablanova pepelovka
25.4.2008 POLJEDELSTVO ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH IN JARIH ŽITIH
25.4.2008 VRTNARSTVO POROVA ZAVRTALKA
25.4.2008 VINOGRADNIŠTVO ČRNA PEGAVOST
25.4.2008 VINOGRADNIŠTVO SOVKE IN ZEMLJEMERKE
25.4.2008 VINOGRADNIŠTVO AKARINOZA
25.4.2008 SADJARSTVO JABLANE IN HRUŠKE
25.4.2008 SADJARSTVO ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ
25.4.2008 SADJARSTVO ŠKROPLJENJE SLIV IN ČEŠPELJ
25.4.2008 SADJARSTVO ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN
25.4.2008 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE OZIMNIH ŽIT
25.4.2008 SADJARSTVO ŠKROPLJENJE MARELIC
25.4.2008 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
25.4.2008 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
25.4.2008 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE BRESKEV IN NEKTARIN
24.4.2008 SADJARSTVO OBVESTILO O VARSTVU SADNEGA DREVJA št.5
24.4.2008 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
23.4.2008 SADJARSTVO VARSTVO SADNEGA DREVJA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010