Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 
Izpis prognostičnih obvestil po datumu objave:
Datum: 26.7.2007
Zap. Št.: 223
Naslov: PERONOSPORA IN OIDIJ
Kategorija: VINOGRADNIŠTVO
Vsebina:

V vinogradih, ki so zasajeni z zgodnjimi sortami, počasi zaključujemo s škropljenji proti peronospori in oidiju . V mladih vinogradih in pri poznih sortah pa je še vedno potrebno spremljati vremenske razmere in v primeru večje količine padavin (krajevne plohe in nevihte), vinograde ustrezno zaščititi. Za zadnje škropljenje priporočamo predvsem sredstva na osnovi bakra . Uporabo bakrovih pripravkov odsvetujemo le pri tistih sortah, za katere je znano, da lahko pri močnejših ohladitvah povzročajo predčasno rdečenje oz. rumenenje listja. Glede tega je najbolj občutljiv refošk. V takih primerih priporočamo uporabo organskih fungicidov tudi za zadnja škropljenja. Pri tej izbiri pa moramo že paziti tudi na karenco, ker je pri nekaterih sredstvih precej dolga.

Nevarnost za okužbo z oidijem je zdaj v glavnem mimo, zato tudi pri občutljivih sortah zdaj priporočamo uporabo le pripravkov na osnovi MOČLJIVEGA ŽVEPLA.

Če vinograd prizadene toča, je smiselna uporaba bakrovih pripravkov, vendar je potrebno tudi v tem primeru paziti na karenco uporabljenega pripravka.

Pripravil: Pripravil: Ivan Žežlina

Datum Kategorija Naslov obvestila
26.7.2007 HRUŠEV OŽIG HRUŠEV OŽIG
26.7.2007 SADJARSTVO HRUŠEV OŽIG
26.7.2007 SADJARSTVO JABLANE IN HRUŠKE
26.7.2007 SADJARSTVO NAMAKANJE NASADOV BRESKEV
26.7.2007 POLJEDELSTVO NAMAKANJE KORUZE
26.7.2007 SADJARSTVO OLJKE
25.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA ZAŠČITO VINOGRADOV PO TOČI
25.7.2007 HRUŠEV OŽIG OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
25.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE VRTNIN PO TOČI
25.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA ZAŠČITO JABLAN IN HRUŠK PO TOČI
24.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
24.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
24.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
24.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
20.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
20.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
20.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
20.7.2007 HRUŠEV OŽIG OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
20.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
19.7.2007 VINOGRADNIŠTVO ZLATA TRSNA RUMENICA – TEHNOLOGIJA VARSTVA
19.7.2007 VINOGRADNIŠTVO PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE
19.7.2007 HRUŠEV OŽIG HRUŠEV OŽIG
19.7.2007 SADJARSTVO JABLANE IN HRUŠKE
19.7.2007 SADJARSTVO NAMAKANJE NASADOV BRESKEV
19.7.2007 POLJEDELSTVO NAMAKANJE KORUZE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010