Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 
Izpis prognostičnih obvestil po datumu objave:
Datum: 10.8.2007
Zap. Št.: 321
Naslov: OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
Kategorija: SADJARSTVO
Vsebina:

Sadjarje opozarjamo, da so plodovi zaradi sončnih ožigov in napadov žuželk dovzetnejši na številne glivične okužbe in gnitje. Svetujemo, da izvajate zaščito pridelka pred sadnimi gnilobami in skladiščnimi boleznimi . Priporočamo uporabo enega od pripravkov kot sta: ZATO 50 WG (14 dni karence) ali novi kombinirani pripravek BELLIS (7 dni karence), ki ima delovanje tudi na jablanovo pepelovko in je primeren za zadnji dve škropljenji jablan in hrušk. Oba našteta pripravka preprečujeta pojav jablanovega škrlupa .

Sadjarjem priporočamo, da zaradi povečanih ulovov na feromonske vabe, v nasadih, kjer so se v preteklih letih pojavljale težave z jabolčnim zavijačem , na poznih sortah izvedete zaščito s pripravkom STEWARD , ki ima karenco 7 dni.

Pred tretiranjem s sredstvi, ki so strupena za čebele, je potrebno odstraniti cvetočo podrast in izvesti druge preventivne ukrepe za varstvo čebel!

Pripravil: Domen Bajec

Pripravil: Pripravila: Smiljana Tomše

Datum Kategorija Naslov obvestila
9.8.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE
8.8.2007 POLJEDELSTVO KORUZNI HROŠČ
8.8.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO O TEHNOLOŠKEM SPREMLJANJU ZRELOSTI GROZD
8.8.2007 VINOGRADNIŠTVO GROZDNA SUKAČA
8.8.2007 VINOGRADNIŠTVO PERONOSPORA IN OIDIJ
8.8.2007 SADJARSTVO JABLANE IN HRUŠKE
8.8.2007 SADJARSTVO OLJKE
7.8.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
7.8.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
7.8.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KORUZE
7.8.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
6.8.2007 VINOGRADNIŠTVO Varstvo vinske trte
6.8.2007 POLJEDELSTVO Koruzni hrošč
6.8.2007 VINOGRADNIŠTVO Varstvo vinske trte
6.8.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
6.8.2007 POLJEDELSTVO Koruzni hrošč
6.8.2007 HRUŠEV OŽIG Hrušev ožig
6.8.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
6.8.2007 POLJEDELSTVO Obvestilo pridelovalcem koruze
6.8.2007 VINOGRADNIŠTVO Varstvo vinske trte
6.8.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
3.8.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KORUZE
3.8.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
3.8.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
3.8.2007 POLJEDELSTVO KORUZNI HROŠČ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010