Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 
Izpis prognostičnih obvestil po datumu objave:
Datum: 5.10.2007
Zap. Št.: 231
Naslov: OBVESTILA VINOGRADNIKOM
Kategorija: VINOGRADNIŠTVO
Vsebina:
  • Vinogradnikom svetujemo, naj ne hitijo z zimsko rezjo vinske trte. Vinska trta še ni zaključila z vegetacijo, saj so na trtah še zeleni listi, ki oddajajo asimilate v korenine, deblo in rozge in trte se pripravljajo na zimsko mirovanje. S prezgodnjo rezjo nasilno prekinemo tok asimilatov in vplivamo na slabše dozorevanje lesa in na manjšo preskrbljenost s hranili. Z zimsko rezjo počakamo do popolnega mirovanja.

  • Po zaključeni trgatvi začnemo ponovno premišljevati o obnovi vinogradov. Vinogradnike, ki so letos oddali program prestrukturiranja in so prejeli odločbo o potrditvi programa, opozarjamo, da je sedaj čas za priglasitev kakršnih koli sprememb. Zadnji rok je 15. december, vinogradnikom pa svetujemo, da morebitne spremembe OBVEZNO prijavijo, da ne bo prihajalo do zmanjšanja višine podpore in drugih težav.

  • Prav tako je med 1. oktobrom in 15. decembrom čas za naknadno vlaganje programov prestrukturiranja, vendar se v takih primerih dodeli podpora le v primeru razpoložljivih sredstev in podpora ni 100% zagotovljena kot pri spomladanskem roku.

Pripravila: Andreja Škvarč

Pripravil: Pripravil: Ivan Žežlina

Datum Kategorija Naslov obvestila
5.10.2007 SADJARSTVO JESENSKO DOGNOJEVANJE SADOVNJAKOV
5.10.2007 SADJARSTVO OBIRANJE KAKIJA
5.10.2007 SADJARSTVO OBIRANJE OLJK
5.10.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE OLJNE OGRŠČICE
5.10.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE OZIMNIH ŽIT
2.10.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE OZIMNIH ŽIT
27.9.2007 POLJEDELSTVO SORTIMENT ŽIT
27.9.2007 POLJEDELSTVO PRIPRAVA TAL ZA SETEV OZIMIN
27.9.2007 POLJEDELSTVO KORUZNI HROŠČ
27.9.2007 VRTNARSTVO ZATIRANJE POROVE ZAVRTALKE
27.9.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILA VINOGRADNIKOM
27.9.2007 HRUŠEV OŽIG HRUŠEV OŽIG
27.9.2007 SADJARSTVO OLJKE
25.9.2007 Test test-torek
24.9.2007 Test test - 4
24.9.2007 Test test -ponedeljek1
24.9.2007 Test test_ponedeljek
21.9.2007 POLJEDELSTVO SORTIMENT ŽIT
21.9.2007 POLJEDELSTVO PRIPRAVA TAL ZA SETEV OZIMIN
21.9.2007 POLJEDELSTVO KORUZNI HROŠČ
21.9.2007 VRTNARSTVO ZATIRANJE POROVE ZAVRTALKE
21.9.2007 VINOGRADNIŠTVO ŠKROPLJENJE PROTI PERONOSPORI V MLADIH VINOGRADIH
21.9.2007 SADJARSTVO HRUŠEV OŽIG
21.9.2007 SADJARSTVO OLJKE
21.9.2007 Test test-petek1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010