Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 
Izpis prognostičnih obvestil po datumu objave:
Datum: 19.7.2007
Zap. Št.: 151
Naslov: VARSTVO SADNEGA DREVJA
Kategorija: SADJARSTVO
Vsebina:

Obvestilo št. 15 dne 19. 7. 2007

Pripravila: Alenka Ferlež Rus

Jabolčni zavijač ( Cydia pomonella )

Visoke temperature v zadnjih dneh so zelo pospešile razvoj metuljčkov druge generacije jabolčnega zavijača, kar potrjuje tudi naraščanje števila izleglih metuljčkov v insektariju po 14. juliju. Najvišje dnevne ulove smo v insektariju zabeležili med 15. in 17. julijem (od 14 do 20 metuljčkov/dan).

Svetujemo vam, da v času od 20. do 25. julija opravite škropljenje proti drugemu rodu jabolčnega zavijača z enim od kontaktnih insekticidov kot so: Pyrinex 25 CS v 0,2 % konc. (2 L/ha), Zolone liquid v 0,2 % konc. (2 L/ha), Basudin 600 EW v 0,13 % konc. (1,3 L/ha), Diazol 50 EW v 0,15 % konc. (1,5 L/ha), Diazinon 20 v 0,3 % konc. (3 kg/ha). Pri tem upoštevajte, da imajo diazinonski pripravki pri visokih temperaturah krajši čas delovanja.

V nasadih, kjer opazite številne poškodbe jabolčnega zavijača in ste imeli z omenjenim škodljivcem težave tudi v preteklem letu, dodajte naštetim insekticidom polovični odmerek (0,5 dcl/ha) bioinsekticida iz skupine virusov granuloze Madex.

Rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi)

Vremenske razmere za razvoj rdeče sadne pršice so še naprej zalo ugodne. Zato nadaljujte z rednim pregledovanjem nasadov. Še posebej bodite pozorni na razvoj populacije te škodljivke v mladih nasadih in nasadih poznih sort (Fuji, Braeburn). V tem času znaša prag škodljivosti 8 pršic na list. Zdaj sta učinkovita pripravka za zatiranje rdeče sadne pršice samo še: Envidor ali Vertimec 1,8 EC . Slednjega uporabite v kombinaciji z enim od mineralnih ali ogrščičnih olj kot so: Belo olje, Frutapon, Ogriol ali Prima.

Jablanov škrlup ( Venturia inaequalis )

Nadaljujte z uporabo kontaktno delujočih fungicidov kot so: Captan WP (2 kg/ha), Merpan 80 WDG (1,5 kg/ha), Delan 700 WG (0,5 kg/ha), Delan SC 750 (0,5 L/ha) Atteade-Ditianon 750 SC ( 0,5 L/ha), Dithane DG Neotic (2 kg/ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Polyram DF (2 kg/ha ), Thiram 80 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2 kg/ha ) ali Penncozeb 80 WP (2 kg/ha ) . V tem času lahko uporabite tudi pripravke iz skupine anilinopirimidinov kot sta Chorus 75 WG ( 0,03 %) ali Mythos (0,1%). Uporabo pripravkov Thiram 80 WG , Zato 50 WG ali na trgu novega pripravka Bellis , ki delujejo tudi na skladiščne bolezni, priporočamo opraviti za zaključna škropljenja v mesecu avgustu.

Hrušev ožig ( Erwinia amylovora )

Nadaljujete z rednim pregledovanjem nasadov jablan, hrušk in kutin na prisotnost hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). Ob sumu na bakterijski hrušev ožig takoj obvestite lokalno fitosanitarno inšpekcijo, javno službo zdravstvenega varstva rastlin na IHPS (telefonska številka: 71-21-600 ali 041-399-304) ali pokličite na dežurno GSM številko fitosanitarne uprave (041-354-405), ki je dosegljiva tudi ob koncu tedna.

Pripravil: Uredila: Alenka Ferlež-Rus

Datum Kategorija Naslov obvestila
17.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
17.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
17.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
17.7.2007 VINOGRADNIŠTVO PRIPOROČILO LASTNIKOM TRSNIC IN MATIČNJAKOV
17.7.2007 HRUŠEV OŽIG OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
17.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
16.7.2007 POLJEDELSTVO Vrstvo krompirja
16.7.2007 VINOGRADNIŠTVO Varstvo vinske trte
16.7.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
13.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV
13.7.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PAPRIKE
13.7.2007 HRUŠEV OŽIG OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
13.7.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
13.7.2007 VINOGRADNIŠTVO PRIPOROČILO LASTNIKOM TRSNIC IN MATIČNJAKOV
13.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
11.7.2007 HRUŠEV OŽIG Hrušev ožig
11.7.2007 POLJEDELSTVO Varstvo krompirja
11.7.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
11.7.2007 POLJEDELSTVO Varstvo krompirja
11.7.2007 VINOGRADNIŠTVO Varstvo vinske trte
11.7.2007 SADJARSTVO Varstvo jablanin hrušk
11.7.2007 VINOGRADNIŠTVO VARSTVO VINSKE TRTE
10.7.2007 HMELJARSTVO VARSTVO HMELJA
10.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV
10.7.2007 VINOGRADNIŠTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010