Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 
Izpis prognostičnih obvestil po datumu objave:
Datum: 8.6.2007
Zap. Št.: 302
Naslov: OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE BRESKEV
Kategorija: SADJARSTVO
Vsebina:

Pri delovalce breskev obveščamo, da trenutni ulovi breskovega zavijača in breskovega molja še ne dosegajo pragov škodljivosti. O ustreznem vars tvu boste pravočasno obveščeni.

Pripravil: Domen Bajec

Pripravil: Pripravila: Smiljana Tomše

Datum Kategorija Naslov obvestila
8.6.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
8.6.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PARADIŽNIKA
7.6.2007 POLJEDELSTVO VARSTVO PRED PLEVELI PO VZNIKU KORUZE
7.6.2007 VINOGRADNIŠTVO PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE
7.6.2007 SADJARSTVO JABLANE IN HRUŠKE
7.6.2007 SADJARSTVO ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN
7.6.2007 POLJEDELSTVO KOLORADSKI HROŠČ
7.6.2007 POLJEDELSTVO VARSTVO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophtora in
7.6.2007 VINOGRADNIŠTVO SIVA GROZDNA PLESEN
7.6.2007 SADJARSTVO OLJKE
5.6.2007 VRTNARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KUMAR
5.6.2007 HRUŠEV OŽIG OBVESTILO O HRUŠEVEM OŽIGU
5.6.2007 SADJARSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK
5.6.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KRMNEGA GRAHA
5.6.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KROMPIRJA
5.6.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
5.6.2007 POLJEDELSTVO VARSTVO NASADOV KROMPIRJA
4.6.2007 VINOGRADNIŠTVO VARSTVO VINSKE TRTE
4.6.2007 POLJEDELSTVO Varstvo krompirja
4.6.2007 VINOGRADNIŠTVO Varstvo vinske trte
4.6.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
4.6.2007 SADJARSTVO Varstvo jablan in hrušk
4.6.2007 POLJEDELSTVO Varstvo krompirja
4.6.2007 HRUŠEV OŽIG Hrušev ožig
1.6.2007 POLJEDELSTVO OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KROMPIRJA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010