Untitled 1
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
 

Kategorija: VINOGRADNIŠTVO

OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE

Vinogradnike obveščamo, da je po zadnjih padavinah in predvidenih višjih temperaturah pričakovati hitrejše odvijanje razvoja. Ob začetku brstenja (konice zelenih poganjkov postajajo vidne; 07 – 08 po lestvici BBCH) priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla: KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN, THIOVIT JET,… Navedena sredstva zavirajo razvoj glivičnih obolenj kot je oidij vinske trte ter pršic šiškaric, ki povzročajo erinozo in akarinozo. Pogoj za sprejemljivo delovanje navedenih pripravkov so temperature nad 16ºC, ki omogočajo boljšo hlapljivost žvepla.

 

Škoda zaradi objedenih brstov

Letos se spet pojavljajo izrazitejši napadi gosenic sovk. Pri pregledih vinogradov in trajnih nasadov opažamo tudi pedice (npr. zemljemerka), vendar je delež ledvičastih sovk (Noctua comes, N. fimbriata,…), ki se čez dan skrijejo v podrast, bistveno večji. Če opazite objedene brste, je priporočilo isto kot do sedaj: večerno – nočno pregledovanje trsov in ročno odstranjevanje gosenic. Ko gosenico osvetlite, se sama spusti v podstavljeno posodo.

Tretiranje z insekticidom ni racionalno: Preden bi primeren insekticid deloval, gosenica poškoduje 4 do 6 brstov, takrat pa je škoda že narejena. Neugodni okoliščini sta še njihova nočna aktivnost in različna učinkovitost posameznih insekticidnih skupin. Zaradi vedenjskih in fizioloških lastnosti gosenic, dotikalni pripravki v praksi tudi ob nočnem tretiranju nimajo učinka. Učinkujejo lahko hormonski regulatorji razvoja, ki pa jih morajo zaužiti s tretiranimi brsti. Primerni pripravki za uporabo v vinogradih so registrirani le proti drugim škodljivim organizmom. Več informacij je iz naših raziskav o pojavljanju gosenic dosegljivih na: http://www.furs.si/svn/zvr/STROKInfo/migratorne_sovke_2005.pdf ter učinkovanju sredstev na: http://dvrs.bf.uni-lj.si/spvr/2007/32tomse_07.pdf .

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 28.3.2014 12:57:30

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Uredil: Domen Bajec


Untitled 1
Nazaj na FITO-INFO

Fito - Info & D-net d.o.o. & Velesa d.o.o., 2001 - 2010