FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
SLOVENSKI INFORMACIJSKI SISTEM ZA VARSTVO RASTLIN
 
AKTUALNE POVEZAVE

Iskalnik po registriranih FFS
Tematski seznami FFS (NOVO!)
MRL - EU podatkovna baza
Iskalnik po prodajalnah FFS
Fenofaze kmetijskih rastlin
Prognostična obvestila
FITO - GIS

AGROMET - POSTAJE
FITOSANITARNI PROSTORSKI PORTAL
IVR PORTAL
Sortna lista kmetijskih rastlin
Varstvo okolja
Sklopi povezav
Biotično varstvo rastlin
Zbirka škodljivih živalskih organizmov

Mednarodno leto zdravja rastlin 2020

Več o mednarodnem letu zdravja rastlin
lahko preberete na tej spletni povezavi.

POZOR!
XYLELLA FASTIDIOSA

Zloženka o tej neozdravljivi bakterijski bolezni oljk, okrasnih in drugih lesnatih rastlin je na voljo na tej spletni povezavi.

POZOR PRED AMERIŠKIM ŠKRŽATKOM
(Scaphoideus titanus)!

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, nevarne bolezni trte.

POZOR PRED ALERGENO PELINOLISTNO AMBROZIJO
(Ambrosia artemisiifolia)!

Obvezno odstranjujte rastline! Avgusta se začne čas cvetenja te rastline, ki povzroča alergije in otežuje kmetijsko pridelavo, zato bodite pozorni na njeno prisotnost v prostoru.
Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki niso ukrepali, lahko oddate pri pristojni fitosanitarni inšpekciji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki deluje na pristojnem območnem uradu (link).

FITO-INFO

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

FITO-INFO

Republic of Slovenia
Ministry of food, forestry and agriculture
The Administration of the Republic of Slovenia
for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection
Dunajska cesta 22
SI-1000 Ljubljana, Slovenia

 

Izjava o sprejemljivosti
Podatki na spletnih straneh FITO-INFO so informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi časovne neusklajenosti auriranih vsebin, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov, ne prevzemamo odgovornosti.
Spletne strani FITO-INFO so intelektualna lastnina Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin . Reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje spletnih strani brez pisnega soglasja ni dovoljeno.
Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepoobla?čen dostop do informacij v okviru informacijskega sistema Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kazniv.

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin