FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN
VSEBINA
REGISTRIRANA SREDSTVA
PRIROČNIK 2002
NAVODILA ZA DELO Z ŠKROPILNICAMI IN PRŠILNIKI
IZOBRAŽEVANJE
PRODAJALNE S FFS
 

Modul sredstva za varstvo rastlin je sestavljen iz več aplikacij in podstrani ter nudi aktualne in tekoče informacije na področju registriranih sredstev za varstvo rastlin.Glavni del modula predstavljata dve internetni aplikaciji za pregled in prikaz on line podatkov, ki črpata podatke neposredno iz podatkovne baze UVHVVR, kar omogoča sprotno objavo podatkov:

  • Aplikacija za pregled in prikaz on line podatkov o registriranih FFS, ki omogoča sprotni vpogled v register fitofarmacevtskih sredstev. Aplikacijo sestavlja večnamenski iskalnik po podatkovni bazi, ki omogoča iskanje po različnih kriterijih (ime sredstva, mesto prodaje, carinska šifra, aktivna snov, delež aktivne snovi, formulacija, proizvajalec, zastopnik, distributer, številka odločbe, datum veljavnosti, datum odprodaje zalog). Rezultat iskanja so podatki o fitofarmacevtskem sredstvu registriranem na tekoči datum.
  • Aplikacija za pregled prodajaln, ki so registrirane za prodajo FFS. Aplikacijo sestavlja iskalnik, ki omogoča iskanje po imenu trgovin ali pa njihovi lokaciji in grafični vmesnik, ki omogoča prikaz lokacije prodajalne na topografskih kartah različnih meril in aerofotoposnetkih.

Na strani so na voljo kratka navodila za delo z pršilniki in škropilnicami, priročnik o registriranih FFS v letu 2002, ter informacije in povezave o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine.

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin