FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
SLOVENSKI INFORMACIJSKI SISTEM ZA VARSTVO RASTLIN
 
AKTUALNE POVEZAVE

Iskalnik po registriranih fitofarmacevtskih sredstvih
MRL - EU podatkovna baza
Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo
Priročnik o registriranih FFS: FURS 2007
Navodila za delo s škropilnicami in pršilniki
Iskalnik po prodajalnah FFS
Sortna lista kmetijskih rastlin
Agrometeorološka mreža MKO UVHVVR (Tabelarični prikaz)
Prognostična obvestila
FITO - GIS

FITOSANITARNI PROSTORSKI PORTAL NOVO!
Varstvo okolja
Sklopi povezav
Biotično varstvo rastlin
Strokovni članki in prispevki
Varstvo divjega kostanja in platane v urbanem prostoru
Opisi organizmov
Galerija
Seznami in statusi škodljivih organizmov v Sloveniji
Fenofaze kmetijskih rastlin
Zbirka škodljivih živalskih organizmov

POZOR PRED
ALERGENO PELINOLISTNO AMBROZIJO
(Ambrosia artemisiifolia)!


Obvezno odstranjujte rastline!

Ker se bliža čas cvetenja te rastline, ki povzroča alergije in otežuje kmetijsko pridelavo, bodite pozorni na njeno prisotnost v prostoru.

Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki niso ukrepali, lahko oddate pri pristojni fitosanitarni inšpekciji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki deluje na pristojnem območnem uradu (link).

POZOR PRED AMERIŠKIM ŠKRŽATKOM!

FITO-INFO

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

FITO-INFO

Republic of Slovenia
Ministry of food, forestry and agriculture
The Administration of the Republic of Slovenia
for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection
Dunajska cesta 22
SI-1000 Ljubljana, Slovenia

 

Izjava o sprejemljivosti
Podatki na spletnih straneh FITO-INFO so informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi asovne neusklajenosti auriranih vsebin, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov, ne prevzemamo odgovornosti.
Spletne strani FITO-INFO so intelektualna lastnina Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin . Reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje spletnih strani brez pisnega soglasja ni dovoljeno.
Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij v okviru informacijskega sistema Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kazniv.

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin