FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
LISTNA SUŠICA DIVJEGA KOSTANJA
Franci CELAR
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za fitomedicino, 1111 Ljubljana, Jamnikarjeva 101
 

Povzročitelj

  • Guignardia aesculi (Peck) Stew.

  • anamorf: Leptodothiorella aesculicola (Sacc.) Siwan. in

  • Phyllosticta sphaeropsoidea Ell. & Ev.

Gostiteljske rastline

Gliva okužuje tako Aesculus hippocastanum (navadni divji kostanj) kot A. pavia, medtem ko je A. parviflora odporen.

Bolezenska znamenja

Prva znamenja okužbe se pojavijo spomladi na listih, kot majhne vodene pege nepravilnih oblik. Sčasoma se te povečujejo, barva preide v rdeče rjavo, pege se sušijo in so obdane z rumenim robom. Na rdeče rjavih pegah se pokažejo s prostim očesom komaj, s povečevalnim steklom pa dobro vidne črne točke, nespolna trosišča glive. Pogosto je okuženo tkivo omejeno z dvema listnima žilama. Navadno se pege širijo od roba lista proti sredini, kar pa ni pravilo. Ob hujši okužbi listje vene, se zvija ob glavnih žilah navzgor, suši in prezgodaj odpade. Včasih lahko opazimo rdečkaste pege tudi na listnih pecljih in plodovih. V ugodnih razmerah  za razvoj in širjenje bolezni (vlažno vreme) je že avgusta večina listja suhega. Včasih se zgodi, da začno jeseni drevesa, zaradi prezgodaj odpadlega listja, ponovno cveteti. Posledica prezgodnjega sušenja in odpadanja listja je nedozorelost lesa enoletnih poganjkov in posledično njihova večja občutljivost za zimske pozebe. Manjši je tudi cvetni nastavek v naslednjem letu. Če se močne okužbe ponavljajo leto za letom, drevesa zakrnijo, so manj vitalna in zaradi tega dovzetnejša za okužbe z drugimi boleznimi. Na starejših drevesih je ta bolezen, razen v zelo vlažnih letih, bolj lepotnega pomena, v drevesnicah pa lahko povzroči precejšnjo gospodarsko škodo. Sadike zaradi odpadanja listja oslabijo in les ne dozori do zime.

Zunanja bolezenska znamenja lahko zamenjamo s poškodbami, ki jih povzročajo industrijske ekshalacije, suša, preobilica soli, pomanjkanje hranil, okužbe s talnimi glivami in nekateri škodljivci (predvsem kostanjev listni zavrtač in pršice). Da gre za listno sušico divjega kostanja, lahko ugotovimo samo z mikroskopskim pregledom.

Razvojni krog

Gliva prezimi v odpadlem listju, kjer spomladi oblikuje spolna trosišča – psevdotecije z askusi in enoceličnimi askosporami. Oblikovanje spolnih trosov je odvisno od toplote, tako da se njihov pojav ujema z začetkom oblikovanja listov na kostanju. Z zračnimi tokovi se trosi prenesejo na liste, kjer izvrše primarno okužbo. Kot posledica okužbe se pojavijo rdečkasto rjave pege, v njih pa majhne črne točke, nespolna vrčasta trosišča glive – piknidiji (Phyllosticta sphaeropsoidea). V njih se oblikujejo enocelični, hialini, ovalni do hruškasti konidiji (piknospore) velikosti 13-20 x 10-14 µm. Pozneje se pojavi druga oblika nespolnih trosišč z manjšimi paličastimi konidiji, velikosti 4-9 x 1-2 µm. Nespolni trosi (konidiji = piknospore) čez leto širijo okužbo. Obseg okužb je odvisen predvsem od padavin oz. vlažnega vremena.

Varstvo

Potem, ko je listje že okuženo ni več pomoči. Varstvo pred to boleznijo je vezano predvsem na preventivne ukrepe.

  • Grabljenje in uničevanje odpadlega okuženega listja v katerem prezimuje gliva.

  • Vrstna in medvrstna razdalja med sadikami v drevesnici naj bo večja, tako da se lahko listje hitro osuši in je čim manj časa vlažno. Le vlažen list omogoča okužbo z glivo.

  • Drevesa obrezujemo na tak način, da je krošnja čimbolj zračna in se listje hitro osuši.

  • V vlažnih pomladih tretiramo v 7 do 10 dnevnih presledkih s priporočenimi fungicidi, da preprečimo primarne okužbe z askosporami. Če listje uspešno zavarujemo, se ne bodo oblikovali letni trosi, ki povzročajo naknadne okužbe in kasnejša tretiranja ne bodo več potrebna. V Sloveniji nimamo registriranih pripravkov za to bolezen. Za zatiranje sorodne glive G. bidwellii (črna grozdna gniloba) so registrirani pripravki na podlagi bakra, kaptana in mankozeba. V tujini priporočajo še pripravke na podlagi klortalonila.

 
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin